⚒Um Doudesdag vum Mineur, Buergermeeschter an Députéierten

⚒Um Doudesdag vum Mineur, Buergermeeschter an Députéierten

⚒Um Doudesdag vum Mineur, Buergermeeschter an Députéierten Jean-Pierre Bausch (12.02.1935) hunn sech um Mëttwoch, 12. Februar 2020 Leit aus der Rëmelenger Gemeng, vu lokale Parteien a Veräiner, dorënner och den MNM, ëm säi Monument am Stadpark versammelt, fir him ze gedenken. ⚒Parteien